Natuurpunt  


Gedeon Richter ondersteunt Natuurpunt, een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zich inzet om kwetsbare en bedreigde natuur in heel Vlaanderen te beschermen. 

De campagne van Natuurpunt waar Gedeon Richter achterstaat, is ‘Bos voor Iedereen’. Met een bebossingsgraad van amper 11% is Vlaanderen de bosarmste regio uit Europa. Er is dus nog werk aan de winkel in Vlaanderen: vooral in de buurt van woonkernen zijn er niet genoeg bossen om in te spelen, lopen of wandelen. Daar wil Natuurpunt iets aan doen.  

Met de campagne ‘Bos voor Iedereen’ plant Natuurpunt bossen in Vlaanderen. Daartoe kopen ze grond en zorgen ze ervoor dat er volwaardige bossen kunnen groeien. Neem zeker een kijkje op hun website voor meer informatie: www.natuurpunt.be 

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading