Fibromen

Wat zijn fibromen of vleesbomen?

Fibromen zijn niet-kwaadaardige tumoren die zich in de wand van de baarmoeder bevinden. De precieze plaats, het aantal en de grootte van zo’n fibroom kan variëren 1.
Fibromen, ook vleesbomen of myomen genoemd, komen vaak voor. Naar schatting krijgt 20 tot 40% van de blanke vrouwen ermee te maken tijdens hun vruchtbare periode 2. Omdat meer dan de helft van de vrouwen met fibromen geen symptomen ervaren, is het volgens experts onmogelijk om tot een exact percentage te komen 3.
 
Gideon Richter logo

20 tot 40% van de blanke vrouwen hebben vóór hun menopauze last van fibromen

Gedeon richter fibromen pijn

De meest voorkomende symptomen van fibromen zijn hevige menstruatie en pijn

Gideon Richter logo

Fibromen kunnen behandeld worden via een niet-invasieve ingreep; een operatie of medicijnen.

Wat zijn de belangrijkste symptomen van fibromen? 

Fibromen kunnen symptomen veroorzaken die de levenskwaliteit en de vruchtbaarheid aanzienlijk verminderen 2. Het is belangrijk om een gynaecoloog te raadplegen wanneer één of meer van de onderstaande symptomen optreden:
 • Het belangrijkste symptoom is hevig bloedverlies (menstruatie) met bloedarmoede en chronische vermoeidheid als mogelijk gevolg,
 • Bekkenpijn,
 • Druk op de blaas en darm,
 • Vergroot buikvolume,
 • Vruchtbaarheidsproblemen.
Gideon Richter behandeling

Hoe worden fibromen behandeld?

De keuze van de behandeling van fibromen of vleesbomen hangt af van de volgende 5 factoren 2,4:

 • de leeftijd van de patiënte,
 • de wens om de vruchtbaarheid te behouden,
 • de kenmerken van het fibroom of de fibromen,
 • de ernst van de symptomen en
 • de wens van de patiënte om chirurgie te voorkomen. 

Behandeling van fibromen met geneesmiddelen

In de meeste gevallen worden geneesmiddelen gebruikt om de symptomen van fibromen of vleesbomen te behandelen.

Geneesmiddelen voor behandeling van fibromen op korte termijn

Sommige medicijnen kunnen een paar maanden voor een operatie toegediend worden, voornamelijk om:

 • de grootte van het fibroom te verminderen 2, wat chirurgie vergemakkelijkt en minder invasief maakt 6,7,
 • of om bloedarmoede bij de patiënte te corrigeren, zodat zij voor haar operatie in een betere gezondheid verkeert 2,6,7.

Geneesmiddelen voor behandeling van fibromen op lange termijn

Sommige geneesmiddelen kunnen ook op langere termijn worden gebruikt om chirurgie te voorkomen. Deze behandeling van fibromen op langere termijn is een optie voor::

 • Alle patiëntes die een operatie willen vermijden 7,
 • Vrouwen die nog kinderen wensen te hebben, aangezien de impact van een operatie op de vruchtbaarheid onzeker is 7, alsook gepaard kan gaan met complicaties
 • Premenopauzale vrouwen die hun baarmoeder willen behouden 7,
 • Patiëntes met specifieke klinische risicofactoren: bloedarmoede, diabetes, hypertensie, morbide obesitas of patiëntes met een duidelijk anesthetisch risico 7.

 

Soorten geneesmiddelen voor de behandeling van fibromen

Onder de verschillende klassen van medicijnen voor de behandeling van fibromen vinden we:

 • Anticonceptiepillen, progestagenen of spiraaltjes.

Deze methoden helpen vooral om de overvloedige menstruatiebloedingen veroorzaakt door fibromen te beperken. Ze hebben geen enkel effect op de grootte van fibromen.

 • GnRHanalogen.

Deze worden preoperatief gebruikt om fibromen te verkleinen en bloedarmoede te corrigeren. Deze geneesmiddelen zetten echter een kunstmatige menopauze in werking, met opvliegers en verlies van botdichtheid als bijwerkingen. Daarom is deze behandeling enkel geschikt om fibromen op korte termijn (niet langer dan 6 maanden) te behandelen 5.

 • Selectieve progesteronreceptormodulatoren (SPRM).
Dit is een recente klasse geneesmiddelen bij de behandeling van fibromen en kan zowel preoperatief als op lange termijn worden gebruikt 5. SPRM’s helpen onder meer om bloedingen snel en aanhoudend onder controle te krijgen 2,9, het fibroom aanzienlijk te verkleinen 2,9, bekkenpijn te verlichten en de levenskwaliteit te verbeteren 9. 
Gideon Richter logo

Niet-chirurgische ingrepen bij de behandeling van fibromen

Om de symptomen van fibromen te behandelen, bestaan er ook enkele ‘niet-chirurgische’ opties, de ene wat invasiever dan de andere:

 • Embolisatie van de baarmoederslagaders.
Bij deze behandeling worden kleine synthetische korrels geïnjecteerd in de aders die het fibroom van bloed voorzien. Zo wordt de bloedtoevoer naar het fibroom geblokkeerd, waarna het geen zuurstof en voedingsstoffen meer krijgt. Geleidelijk aan verschrompelt het fibroom tot de helft van zijn oorspronkelijke volume 10.
 
 • Echografische operatie geleid door beeldvorming met magnetische resonantie.
Dit apparaat levert ultrasonen met hoge intensiteit aan het fibroom via de buikwand. De echografie verwarmt het weefsel, waardoor de cellen van het fibroom vernietigd worden 11.
 
 • Myolyse. 
Myolyse is een procedure waarmee fibromen in de baarmoeder worden vernietigd met gebruik van gerichte energie. Dit kan plaatsvinden tijdens een weinig invasieve kijkoperatie, maar kan zich slechts op één fibroom per keer richten. Deze procedure kan de vruchtbaarheid aantasten en is niet geschikt als de patiënte in de toekomst nog zwanger wenst te worden. 

Chirurgische ingrepen bij de behandeling van fibromen

Als de symptomen aanhouden en de bovenstaande behandelingen hebben gefaald, kan u een chirurgische ingreep overwegen. Vraag raad aan uw gynaecoloog die met u de voordelen en risico’s van onderstaande behandelingen zal bespreken.

 • Myomectomie.

Deze chirurgische procedure bestaat uit het verwijderen van één of meer fibromen. Het voordeel van deze operatie in vergelijking met hysterectomie is het behoud van de baarmoeder en dus van de vruchtbaarheid 12. De gebruikte chirurgische techniek is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal fibromen, hun grootte en hun locatie. Myomectomie kan worden gedaan door 5,12:

 • Laparotomie: via een incisie in de buik vergelijkbaar met die van een keizersnede,
 • Laparoscopie: door kleine incisies of kleine ‘gaatjes’ in de buik,
 • Hysteroscopie: minder invasief, door het fibroom vaginaal te verwijderen.
 
 • Hysterectomie.

Dit is de meest definitieve oplossing bij de behandeling van fibromen, omdat hierbij de baarmoeder gedeeltelijk of volledig verwijderd wordt. De experts zijn het erover eens dat ‘deze operatie enkel wordt toegepast wanneer de andere therapeutische behandelingen niet helpen en/of bij patiënten die geen kinderen meer wensen’ 13. Hysterectomie kan abdominaal, laparoscopisch en vaginaal worden uitgevoerd 5.
 
 

Social media en website

Voor meer informatie over fibromen, vleesbomen of myomen, bezoek onze Facebook-pagina ‘Doorbreek de stilte: praat over baarmoederfibromen’ of onze website ‘Women Talking Fibroids’.

Referenties

 1. Viswanathan M et al. (2007). Management of Uterine fibroids: An update of the evidence. Evidence report/Technology Assessment, Jul (154):1-122.
 2. Donnez, J. et al. (2012). Ulipristal Acetate versus Placebo for Fibroid Treatment before Surgery. N ENGL J MED. Vol 366; 5, 409-420.
 3. Mentrop K. & Vandromme J. (2016). https://nl.medipedia.be/baarmoederfibromen/begrijpen/een-goedaardige-en-veel-voorkomende-tumor, geraadpleegd op 12 november 2019
 4. Fernandez H, et al. (2017). Economic impact of ulipristal acetate on surgical procedures for uterine fibroids in France. BMJ Open, Vol 7, 1-10.
 5. Donnez, J. et al., (2014). With the advent of selective progesterone receptor modulators, what is the place of myoma surgery in current practice? Fertility and Sterility® Vol. 102, No. 3, 640-648
 6. Pourcelot AG, et al. (2017). Place of ulipristal acetate in the management of uterine fibroids: preoperative treatment or sequential treatment? J Gynecol Obstet Hum Reprod; Vol 46:249-254.
 7. Fernandez H., (2018). Ulipristal acetate and SPRM: a new entity for the therapeutic strategy for symptomatic myomas. Gynecol Obstet Fertil Senol; Vol 46:671-672
 8. Fernandez H, et al. (2017). Real world data of 1473 patients treated with ulipristal acetate for uterine fibroids: Premya study results. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. Vol 208, 91–96
 9. Donnez J, et al. (2016). Long-term medical management of uterine fibroids with ulipristal acetate. Fertil Steril; Vol 105:165–73
 10. Mentrop K. (2016). https://nl.medipedia.be/baarmoederfibromen/geneesmiddelen/embolisatie-van-de-baarmoederslagaders, geraadpleegd op 12 november 2019
 11. CHU Bordaux, https://www.chu-bordeaux.fr/Espace-m%C3%A9dia/Archives/Traitement-des-fibr%C3%B4mes-ut%C3%A9rins-par-ultrasons-focalis%C3%A9s-de-haute-%C3%A9nergie/ geraadpleegd op 12 november 2019
 12. Kongnyuy, EJ. & Wiysonge, CS. (2014). Interventions to reduce haemorrhage during myomectomy for fibroids (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 8, 1-127.
 13. Mentrop K. (2016). https://nl.medipedia.be/baarmoederfibromen/chirurgie/hysterectomie, geraadpleegd op 12 november 2019

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading