Menopauze

Wat is de menopauze?

De menopauze is een natuurlijk proces waarmee elke vrouw te maken krijgt, gemiddeld op 51-jarige leeftijd. De menstruele cyclus stopt en de eierstokken vallen stil, waarna er een einde komt aan de vruchtbare periode 1. Officieel spreekt men van menopauze als een vrouw een jaar na de laatste menstruatie geen bloedingen meer heeft gehad 2.
 
Gideon Richter logo

De menopauze komt gemiddeld op 51-jarige leeftijd voor

Gideon Richter logo

Opvliegers, slapeloosheid, prikkelbaarheid en vaginale droogheid zijn de meest voorkomende symptomen

Gideon Richter logo

De symptomen van menopauze kunnen behandeld worden met hormoontherapie

Wat zijn de symptomen van de menopauze?

De menopauze gaat gepaard met verschillende lichamelijke en psychische klachten die de levenskwaliteit van de vrouw negatief kunnen beïnvloeden 1. De vaakst voorkomende symptomen zijn opvliegers, slaapstoornissen en vaginale droogheid 3.

Opvliegers

Tot 3 op de 4 vrouwen in Europa ondervinden als belangrijkste overgangsklachten opvliegers en nachtelijk zweten 3 gedurende een periode van gemiddeld 5 jaar 4. Onder opvliegers verstaan we ‘een plots gevoel van warmtetoename tijdens een paar minuten, meestal 's nachts, vaak gepaard met roodheid van het gelaat en de hals en overvloedige transpiratie’ 5.

Slaapstoornissen

Naarmate we ouder worden, gaat de kwaliteit van de nachtrust meestal achteruit. De menopauze lijkt dat probleem nog te versterken. Zo heeft meer dan de helft van alle postmenopauzale vrouwen te kampen met slaapstoornissen 4. Hun nachtrust wordt verstoord door hormonale veranderingen en nachtelijke opvliegers 4.

Vaginale droogheid

In de aanloop naar de menopauze neemt de hoeveelheid oestrogenen af in het lichaam van de vrouw. Vaak lijdt dat tot matige of ernstige klachten: tot 3 op de 5 vrouwen heeft in de periode rond de menopauze last van vaginale droogheid, pijn tijdens het vrijen of terugkerende urineweginfecties 5. In tegenstelling tot opvliegers verbetert vaginale droogheid niet met de tijd zonder behandeling 4.
Gedeon richter behandeling

Waarom en hoe de menopauzale symptomen behandelen?

Om te weten hoe de symptomen van de menopauze behandeld kunnen worden, is het belangrijk om eerst en vooral te begrijpen waarom ze behandeld dienen te worden. Het gaat immers niet alleen om het verbeteren van de levenskwaliteit van de vrouw door de symptomen te verzachten; sommige behandelingen verminderen ook risico’s geassocieerd met de menopauze, zoals osteoporose en een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.
Welke behandeling geschikt is voor een bepaalde patiënte, hangt af van verschillende factoren:

 • de leeftijd van de patiënte,
 • haar symptomen,
 • haar behoeften,
 • haar medische voorgeschiedenis,
 • haar bereidheid om hormonen in te nemen.

In overleg met een arts of gynaecoloog kan de patiënte tot een gepersonaliseerde aanpak komen. Hormonale substitutietherapie (HST) is een optie, maar er zijn ook andere mogelijkheden om klachten van de menopauze te voorkomen of te verlichten, zoals homeopathie of fytotherapie 6.
 

Wat is hormonale substitutietherapie (HST)?

Met hormonale substitutietherapie herstelt men het hormonale evenwicht, dat in de aanloop van de menopauze verstoord wordt 6. Vrouwen bij wie de baarmoeder nog aanwezig is, dienen tijdens deze behandeling de hormonen oestrogeen en progestageen te gebruiken. Vrouwen bij wie de baarmoeder werd weggenomen, dienen enkel oestrogeen te gebruiken.

Om het risico op trombose of embolie te beperken, worden behandelingen aanbevolen waarbij de hormonen via de huid worden toegediend (= transdermale toediening), bijvoorbeeld met een gel, pleister of spray 2,7.

Gedeon richter behandeling 


Voordelen van hormonale substitutietherapie

Betere levenskwaliteit

De internationale aanbevelingen van het IMS (International Menopause Society) en de Belgische aanbevelingen van het BMS (Belgian Menopause Society) zijn het erover eens dat hormonale behandelingen het meest effectief zijn tegen opvliegers en uro-genitale atrofie 1,7. Deze aanbevelingen bepalen ook dat lagere doses HST dan eerder gebruikt, de symptomen voldoende kunnen verminderen en de levenskwaliteit voor veel vrouwen kunnen behouden 1,7.

Verlaagd risico op hart- en vaatziekten

Als HST op het juiste moment wordt gestart, namelijk binnen de 10 jaar na de aanvang van de menopauze, kan het ook een positieve impact hebben op de cardiovasculaire gezondheid 2,7,8.

Botverlies voorkomen

Een ander voordeel van hormonale substitutietherapie is het voorkomen van botbreuken vroeg in de menopauze. Sommige hormonale behandelingen, al dan niet in combinatie met calcium en vitamine D, worden erkend als de meest effectieve methode om botverlies in de menopauze te voorkomen 2,7.

 
 

Social media en blog

Wilt u meer informatie over de menopauze?
Bezoek onze Facebook-pagina ‘Happy at 50’ over de menopauze, de symptomen en behandelingen.

Referenties

 1. Belgium Menopause Society, (persbericht 23/09/2014). Misvattingen onder Belgische vrouwen over menopauze en zijn behandelingen. Geraadpleegd van http://menopausesociety.be/extra_views/nl/brochures.php op 4 november 2019.
 2. Baber, R. J., & Panay, N., & Fenton A., & the IMS Writing Group (2016). IMS Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Published by the International Menopause Society.
 3. DiBonaventura et al., (2013). Burden of vasomotor symptoms in France, Germany, Italy, Spain, and the United Kingdom. International Journal of Women’s Health Vol. 5, 261–269
 4. Santoro et al., (2015). Menopausal Symptoms and Their Management. Endocrinol Metab Clin North Am, Vol 44(3), 497–515.
 5. Faron G. (UZ Brussel), https://nl.medipedia.be/menopauze/gevolgen/artikel_gevolgen-van-de-menopauze_9956, geraadpleed op  4 november2019
 6. Depypere, H. Hoofd van de menopauzekliniek, UZ Gent (2017), article redacted by Maria-Laetitia Mattern, published by Mediaplanet in Vrouw en Gezondheid, May 2017, p.11
 7. Belgian Menopause Society, Consensus of the Belgian Menopause Society regarding therapy and strategies after the menopause,  http://menopausesociety.be/upl_docs/en/consensus-of-the-belgian-menopause-society-01-08-201pdf, geraadpleegd op 5 november 2019
 8. Pintiaux, A. Gynecologist/ Head of service at Erasme (2019), article redacted by Maria-Laetitia Mattern, published by Mediaplanet in Soin de Santé, Mars 2019, p.8

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading