Transparantie

Transparantie bevorderen in het voordeel van de patiënt

Medische vooruitgang en de best mogelijke zorg en behandeling voor de patiënt zijn hoekstenen van ons gezondheidszorgsysteem. Een samenwerking tussen de farmaceutische industrie, de medische technologieën industrie en zorgverstrekkers, speelt hierbij een essentiële rol. De farmaceutische en de medische technologieën industrie hechten veel belang aan transparantie, ook in hun relaties met zorgverstrekkers en -instellingen. Deze relaties zijn reeds strikt geregeld door wetgeving en deontologische codes van de koepelverenigingen. Als belangrijke stap naar een grotere transparantie, heeft Gedeon Richter Benelux en andere bedrijven in nauwe samenwerking met verschillende verenigingen van zorgverstrekkers en -instellingen besloten bepaalde waardetransfers tussen bedrijven en zorgverstrekkers op bevattelijke wijze in kaart te brengen. Het gaat om transfers van waarden verricht ten voordele van zorgverstrekkers en gezondheidsinstellingen.samenwerking met verschillende verenigingen van zorgverstrekkers en -instellingen besloten bepaalde waardetransfers tussen bedrijven en zorgverstrekkers op bevattelijke wijze in kaart te brengen. Het gaat om transfers van waarden verricht ten voordele van zorgverstrekkers en gezondheidsinstellingen.

De informatie op deze pagina hebben betrekking op waardetransfers met zorgverstrekkers en gezondheidsinstellingen in Luxemburg, alsook bijdragen van Gedeon Richter Benelux aan onderzoeksprogramma's in Nederland. Voor andere waardetransfers verwijzen wij graag naar www.betransparent.be (België) en www.transparantieregister.nl (Nederland).

Kalenderjaar 2018
Nederland
Geen

Luxemburg


Kalenderjaar 2017
Nederland
Ondersteuning R&D - FeM-poli KVK Nummer 05079819.

Luxemburg: -

Voor andere waardetransfers verwijzen wij graag naar www.betransparent.be (België) en www.transparantieregister.nl (Nederland).

Kalenderjaar 2016
Nederland
Geen

Luxemburg


Kalenderjaar 2015
Nederland
Ondersteuning R&D - FeM-poli KVK Nummer 05079819.

Luxemburg