Nieuws
15 mg estetrol (E4) in combinatie met 3 mg drospirenon (DRSP) resulteert in een gecombineerd oraal contraceptivum (COC) met een mogelijks gunstiger metabolisch profiel dan een COC op basis van ethinylestradiol (EE).

Dit werd bevestigd in een gerandomiseerde open-label fase 2 studie, waarvan de resultaten in januari 2021 werden gepubliceerd.

In deze studie werd het effect van 6 behandelcycli met E4/DRSP, EE/LNG* of EE/DRSP op endocriene en metabole parameters met elkaar vergeleken. De resultaten suggereren dat 6 behandelcycli met E4/DRSP een minder uitgesproken impact heeft op gonadotrofines, cortisol, CBG**, angiotensinogeen, SHBG° en triglyceriden in vergelijking met de twee andere EE-bevattende COCs.

Klik op volgende link om de publicatie te lezen: https://www.contraceptionjournal.org/article/S0010-7824(21)00002-0/fulltext

* levonorgestrel / ** cortisol binding globulin/ ° sex hormone binding globulin

2021-052, date of approval 03/2021

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading